Jakub Szpunar
Usługi

CZYM SĄ ZESPOŁY ACTION LEARNING? .

Action Learning (ang.) = Uczenie się poprzez Działanie

 

Action Learning działa najlepiej, kiedy powstaje „zespół” złożony z jednostek, który pełni funkcję grupy wsparcia w okresie trwania nauki.

Action Learning jest formą uczenia się przez doświadczenie. „Uczenie się przez Doświadczenie (ang. Experiential Learning) jest procesem nadawania znaczenia bezpośredniemu doświadczeniu”.

CO SKŁADA SIĘ NA ACTION LEARNING?

Action Learning to proces aktywnego i refleksyjnego słuchania oraz zadawania pytań.

Action Learning zajmuje się rozwiązywaniem problemów w procesie zadawania pytań, mających na celu wyjaśnienie dokładnej natury problemu, zastanowienia się nad nim i identyfikacji możliwych rozwiązań, a dopiero potem podjęcia działania.

Pytania budują dialog grupowy i spójność, wspierają innowacyjne i systemowe myślenie oraz polepszają efekty uczenia się.

CZYM W TAKIM RAZIE JEST ACTION LEARNING?

Action learning bazuje na koncepcji uczenia się przez refleksje i przemyślenia na temat danego doświadczenia. Jest wspierane przez cykl uczenia się przez doświadczenie, jak zaprezentowano poniżej, w którym poszczególne etapy przemyślania i wyciągania konkluzji są przepracowywane w Zespole.

W praktyce wielu z nas ma tendencję do skracania tego cyklu i często omija etap przemyśleń, ponieważ ciężko wykonać go bez kontekstu.

Action learning pomoże nam „zamknąć koło” i upewnić się, że nasza nauka jest tak efektywna, jak tylko może być. Zespoły Action Learning skupiają się przede wszystkim na nauce jednostek.

Program Action Learning składa się z następujących kluczowych elementów:

 • Zespół: grupa 6-8 osób, które spotykają się regularnie.
 • Projekty: każdy uczestnik pracuje nad projektem lub  zadaniem przez cały czas trwania programu.
 • Doradca Zespołu: osoba, która pomaga grupie razem pracować i uczyć się.

Mimo że Action Learning jest elastyczne, posiada zdefiniowaną strukturę i skupia się na jednostce oraz jej potrzebach, a nie na programie.

Członkowie programu Action Learning wymienili wiecej korzyści, które zdobyli dzięki action learning:

 • Nauka bardziej zdyscyplinowanego sposobu pracy
 • Nauka nawiązywania korzystnych kontaktów
 • Nauka utożsamiania się i komunikowania z innymi w skuteczniejszy sposób
 • Wzrost pewności siebie
 • Wzrost świadomości
 • Wzrost gotowości do brania odpowiedzialności i wychodzenia z inicjatywą.

Podsumowując, prezentujemy poniżej wartości, leżące u postawy action learning:

 • Członkostwo (w zespołach) jest dobrowolne
 • Zaangażowanie musi przejawiać się w procesie działania
 • Pozytywne, konstruktywne podejście do życia
 • Refleksja jako klucz do nauki
 • Jednostka jest skoncentrowana na własnej sprawie

DEFINICJA ACTION LEARNING

Action Learning to podejście do rozwoju ludzi w organizacjach, które podejmują się zadań, będących narzędziami uczenia się. Opiera się na założeniu, że nauka nie istnieje bez działania, a trzeźwe i świadome działanie nie istnieje bez nauki. Metoda AC składa się z trzech głównych części: ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za swoje działania w różnych sytuacjach; problemów lub zadań, które ludzie sami ustalają i zespołów 6 lub więcej współpracowników, którzy wspierają się i stawiają sobie nawzajem wyzwania, w celu robienia postępów. Action Learning oznacza zarówno samorozwój, jak i rozwój organizacji”.

Mike Pedler, 1991

kontakt

Napisz i umów się na spotkanie .