Jakub Szpunar
Usługi

Szkolenia .

Jeśli zadbasz o liderów, stworzą oni środowisko, w którym są ekstremalnie dobre wyniki, przy jednoczesnej niskiej rotacji.

W pracy trenera najczęściej spotykam się z firmami, które są w fazie intensywnego rozwoju lub które chcą osiągnąć nowy pułap w swoich wynikach. Najczęściej to, co doprowadziło firmę do aktualnego momentu, nie doprowadzi jej na wyższy poziom. Intensywny rozwój poza korzyściami, wiąże się to też z potrzebą zadbania o nowe kompetencje pracowników.

Managerowie potrzebują dostosować się do nowej roli i wyznaczać odpowiednio cele przy pomocy wymiernych wskaźników. Inaczej powstaje chaos i działanie skupia się głównie na gaszeniu pożarów. Następują trudności w komunikacji, które gdy się przedłużają, wpływają na morale pracowników i częstą rotację. Pociąga to duże koszty, zarówno finansowe, związane z szukaniem nowych pracowników i prowadzeniem rekrutacji. Wpływa to też na wizerunek firmy.

W dzisiejszej gospodarce gdy firmy są bardziej widocznie w internecie i employer branding ma coraz większe znaczenie, zadbanie o właściwy rozwój jest to szczególnie ważne.

Prowadząc procesy szkoleniowe i warsztaty, wspieram liderów w kreowaniu takiego środowiska, w którym oni i ich zespoły osiągają ekstremalnie dobre wyniki. W którym mogą wykorzystywać swój potencjał, bo mają umiejętności i narzędzia, by realizować swoje cele skutecznie. Potrafią zarządzać swoim czasem i również delegować zadania w taki sposób, że są one realizowane. Pomagam liderom w odpowiedni sposób zarządzać tą zmianą by ten proces zachodził w sposób spokojny i efekty były trwałe.

Dzięki temu, firmy z którymi współpracuje, przechodzą od tych, które są rozwijające się, do bardziej stabilnych, ze sprawdzonymi praktykami oraz potem, pozycją na rynku. Stają się miejscami, gdzie ludzie chcą pracować i czują, że mogą się tam rozwijać. Wpływa to na bardziej przewidywalne rezultaty, optymalizację czasu wykonywania zleceń i zmniejszenie kosztów rotacji i popełnianych błędów.

Case stories

W jaki sposób działam?

Przygotowuję indywidualne programy szkoleniowe, dopasowane do Państwa potrzeb. Tematyka szkoleń jest sprecyzowana pod konkretne wymagania. Dlatego zanim podejmiemy współpracę, najpierw następuje analiza gdzie poznaję z jakie są aktualne wyzwania w firmie, co jest potrzebne oraz wspólnie ustalamy rozwiązania. Dopiero na podstawie zebranych informacji, ustalamy zakres materiału, czas trwania procesu i tworzymy program, który pozwoli zrealizować konkretne cele i efekty.

Prowadząc szkolenia zamknięte dla firm, korzystamy z różnorodnych metod pracy, w tym metod interaktywnych, takich jak: ćwiczenia w parach, ćwiczenia w grupach, prezentacje, psychodramę, scenki, odgrywanie ról, action learning, coaching, burze mózgów, dyskusje, gry, quizy, symulacje, studium przypadku itp.

Najczęściej realizowane szkolenia .

 • Nowoczesne style zarządzania
 • Wspierające przywództwo
 • Zarządzanie zamianą
 • Prowadzenie spotkań z zespołem.
 • Delegowanie zadań.
 • Motywowanie zespołu
 • Team Bulding
 • Komunikacja w zespole
 • Asertywność
 • NVC – dla lidera
 • Wystąpienia publiczne.
 • Wyznaczanie celów
 • Grywalizacja
 • Coaching dla menadżera
Szkolenia

Szyte na miarę .

kontakt

Napisz i umów się na spotkanie .

Pierwsze spotkanie trwa 90 min. Każde kolejne 60 min.