Jakub Szpunar
Share this
FacebookXLinkedIn

Pić czy nie pić.Nie takie jest pytanie. Jezus w Kanie Galilejskiej zamienia wodę w wino!

 

Wprowadzenie

 

Rozważania na temat fragmentu Biblii ewangelia Jana 2,1-11. Potocznie nazywany Wesele w Kanie Galilejskiej.

2.

1.Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galileljskiej, była tam też matka Jezusa

2. Na wesele zaproszony był też Jezus i Jego uczniowie.

3. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do Niego: Nie mają wina.

4.Jezus zaś odpowiedział jej: Co mnie i tobie, kobieto?Jeszcze nie nadeszła moja godzina.

5.Wtedy Jego matka powiedziała posługującym: Zróbcie, cokolwiek wam powie!

6.A było tam sześć kamiennych stągwi, ustawionych według [reguł] czystości Żydów, każda mieszcząca dwie lub trzy miary [wody]

7. Jezus powiedział im: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi.

8. Wówczas powiedział: Teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście! I oni zanieśli.

9. Gdy starosta spróbował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd jest, choć wiedzieli posługujący, którzy zaczerpnęli wody- starosta zawołał pana młodego.

10. i mówi mu: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją- gorsze; ty zaś dobre wino zachowałeś aż dotąd.

11. Taki to Jezus uczynił początek znaków, w Kanie Galilejskiej, i ukazał swoją chwałę – i jego uczniowie uwierzyli w Niego. [1][1] Wszystkie cytaty Pisma Świętego pochodzą z Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza, Przekład dosłowny z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego z przypisami. Ewangeliczny instytut biblijny Poznań 2019

Kontekst kulturowy

Zapewne każdy, kto czyta niniejszą pracę, był choć raz na przyjęciu weselnym. Autor tej pracy był kilkanaście razy i to jeszcze zanim się nawrócił. Wesele w tradycji polskiej trwa obecnie jeden lub dwa dni. Jest na nim sporo alkoholu i nigdy nie zdarzyło się autorowi, aby na którymś z wesel zabrakło wysokoprocentowych trunków, niskoprocentowych też.

Ale jak to wyglądało 2000 lat temu. Kiedy sam Pan Jezus był na ziemi i był uczestnikiem takich wydarzeń.

Wesele zazwyczaj trwało 7 dni. Zapraszano wielu gości i w zależności od zamożności organizowano imprezę weselną dla całego miasta. Było to wydarzenie publiczne. Zapraszano znakomitych gości, nauczycieli a co z tym idzie również ich uczniów. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że Jezus lub Jego matka musieli być spokrewnieni z państwem młodym, ale to nie musi być prawda ze względu na tradycje, jaka wtedy panowała. [1]

Musimy również wiedzieć, że ówczesny świat opierał się kulturowo na wstydzie i honorze. W tym systemie wartości, honor jest uważany za bardzo ważną wartość, która musi być zachowana za wszelką cenę. Honor jest utożsamiany z godnością, szacunkiem i dobrym imieniem, a jego utrata jest uważana za poważne naruszenie społecznej hierarchii i prestiżu. W kulturze wstydu i honoru istotne jest także to, co inni ludzie myślą i mówią o danej osobie lub rodzinie, a także to, jak dana osoba jest oceniana w społeczeństwie.

W tym kontekście wstyd jest uważany za coś, co jest równie ważne jak honor, ponieważ utrata honoru jest równoznaczna z utratą twarzy i godności. Wstyd jest związany z poczuciem winy, który może wynikać z naruszenia norm społecznych lub moralnych, lub z sytuacji, w której dana osoba jest publicznie oceniana negatywnie.

W kulturze wstydu i honoru, zachowanie odpowiedniego poziomu honoru jest kluczowe dla utrzymania społecznego porządku i stabilności, a naruszenie zasad kultury wstydu i honoru może prowadzić do ostracyzmu społecznego, utraty pracy, szacunku i prestiżu.

W tym kontakcie i w tej kulturze brak wina na weselu oznaczało okrycie hańbą i wstydem nie tylko państwa młodych ale i ich rodzin. Wiązało się to z ostracyzmem społecznym i wszelkimi trudnościami z tym związanym. Współczesnemu użytkownikowi wesel trudno to sobie wyobrazić ale taką mieli kulturę.

Należy zauważyć, że tym cudem Pan Jezus bierze na siebie ratunek przed utradą „punktów honoru” nie tylko samych młodych ale ich rodzin.

[1] The Gospel of John A Commentary, Craig S. Keener Baker Academic edition published 2012, Str.499

Wino i jego brak.

Dlaczego akurat wino jako pierwszy cud Mesjasza?

Zacznijmy od początku. Księgi Początku.

Uwiąże przy winorośli osiołka przy dorodnym jej krzewie źrebie oślicy, wymoczy w winie swoją szatę, a w krwi winogron swoją tunikę. Rdz 49.11

I przyjdą, i zaśpiewają na szczycie Syjonu, i zajaśnieją [na widok] dobrych darów JHWH, [na widok] zboża i moszczu, i oliwy, młodych z owiec i bydła – i będzie ich dusza jak ogród nawodniony i nie będzie już więcej omdlewania.

Wtedy rozraduje się dziewica w tańcu, także młodzi razem ze starszymi i zamienię ich żałobę w wesele, pocieszę ich i rozweselę ich po ich smutku.  Jer 31,12-13

I odmienię los mojego ludu Izraela, i odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich: i zasadzą winnice i będą pili z nich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. Am.9.14

To tylko niektóre wersety pokazujące szczególne znaczenie wina. Wino w tych proroczych wersetach jest zapowiedzią wesela, na które wszyscy jesteśmy zaproszeni. Wino jest zapowiedzią nowego porządku, które sam Pan Jezus ustanowił. Sam motyw wina oznaczał obfitość Bożych darów dla wybranych, a raczej dla gości weselnych.

To będzie niezwykły przywilej móc uczestniczyć w takim wydarzeniu. Autora tej pracy nie dziwi już, dlaczego to jest pierwszy cud Jezusa. Zapowiedź królestwa, a raczej przypomnienie i wskazanie na to co nadchodzi.

„Hej, zapowiadałem ucztę i wesele, aby się radować. Oto jestem”

I usłyszałem jakby głos, który pośród czterech stworzeń mówił: Choiniks pszenicy za denara i trzy choiniksy jęczmienia za denara: a oliwy i wina nie marnuj. Obj.6,6

Schemat Jezusa.

Niektórzy komentatorzy zauważają pewien schemat, którego używa Jezus podczas swoich „cudownych” akcji z innymi bohaterami ewangelii.

We fragmencie omawianym w tej pracy widzimy kiedy Maria podchodzi do Jezusa i ma prośbę.  Może nawet nie wypowiedzianą prośbę bo mówi: Nie mają wina. J.2.3b

Po czym tak jakby dostaje naganne od Pana Jezusa.

Jezus zaś odpowiedział jej: Co mnie i tobie, kobieto?Jeszcze nie nadeszła moja godzina. J.2.4

 No i oczywiście wiemy jak to się wszystko kończy. Prośba zostaje spełniona.

Prośba o pomoc-> Nagana -> Realna pomoc Jezusa.

Podobnie widzimy schemat w Mateusza 15.21- 28. Kiedy Jezus uzdrawia córkę Kananejki. Czy syn dworzanina w Kanie.

Jezus więc powiedział do niego: Jeśli nie zobaczycie znaków i cudów na pewno nie uwierzycie. Jana 4.48 nn

Jasno może to wskazywać na to jeszcze większe i potężniejsze działanie Boga. Gdy Jezus odmawia lub gani osoby proszące testuje ich wiarę i wskazuje jeszcze mocniej na to, że nie uczynkami człowieka a mocą Bożą mogą się wydarzyć cuda. To Jego moc i autorytet jest tu najważniejszy i wiara w Niego.

Matka Jezusa tą wiarę okazała bo z tekstu nie wynika w ogóle jakby się przejęła odmową a wręcz wierzyła w Niego, że sprawę załatwi.

Rytualne oczyszczenie.

 

„Wino jest specjalnie wymienione jako substancja, która nie może być zmieszana z wodą, jeśli ma być ważna dla oczyszczeni. Ścisli faryzeusze uważaliby, że przekształcenie zawartości dzbanów z wodą przeznaczonych do celów rytualnych (2:6) jest brakiem szacunku wobec tradycji czystości rytualnej, jak i również naruszaniem prawa .Jezus natomiast cenił honor swojego przyjaciela bardziej niż wymagania rytualne. Przygotowania do wesela były znaczne , a osoba zamożna zwykle wydawała jak najwięcej na ucztę weselną syna ;powszechna wiedza na temat takich faktów sprawiłaby, że brak wina byłby jeszcze bardziej haniebny . Chociaż nie był to przypadek zagrożenia życia, Jezus cenił potrzeby ludzkie bardziej niż współczesne skrupuły dotyczące wymagań rytualnych. Pasuje to do zwykłego obrazu tradycji synoptycznej, gdzie dotyka nieczystych (Mk 1:41; 5:30-34, 41), relatywizuje mycie rąk (Mk 7:1-15) i porównuje pobożnych, dbających o czystość, niekorzystnie z obcokrajowcem, który troszczy się o ludzkie potrzeby (Łk 10:31-37). To także Jezus z Ewangelii Mateusza, który pragnął miłosierdzia bardziej niż ofiarę (Mt 9:13; 12:7).”[1]

Używając kamiennych stągwi do rytualnego oczyszczenia, które jest zapisane w prawie, Jezus wskazuje, że to prawo ma być dla człowieka a nie człowiek dla prawa, co też robi to dokładnie tak samo kiedy faryzeusze osądzają go o nie przestrzeganie szabatu.

Jest to piękny obraz miłości jaką właśnie Bóg ma dla nas ludzi. Gdzie jest w stanie zamienić twarde jak kamień prawo na ludzkie traktowanie tych, którzy mają go przestrzegać.

Coś co ma służyć do obmywania ciała, przestrzegania prawa, posłużyło uratowaniu honoru gospodarzy wesela. Taki jest nasz Pan!

Dalej Jan w kolejnych wersetach opisuje faktyczne oczyszczenie świątyni przez Jezusa. To jest ciekawy obraz kiedy Jezus objawia swoją chwałę używając narzędzi prawa, które służą do oczyszczenia pokazując jednocześnie co jest dla Niego ważne. Następnie idzie do świątyni i oczyszcza ją z kupców. Nie jest to przedmiot tej pracy jedynie autor postanowił o tym wspomnieć.

[1] Tamże str.510

Chwała Boża.

Z tych 11 wersetów Ew. Jana można wyciągać wiele różnych tematów dla nas wierzących. Samo wesele, Oblubieniec z oblubienicą, wiara matki Jezusa, co oznacza trzeciego dnia, nadeszła moja godzina, kobieto i wiele innych, ale co dla autora jest najważniejsze w tych 11 wersetach?

  1. Taki to Jezus uczynił początek znaków, w Kanie Galilejskiej, i ukazał swoją chwałę – i jego uczniowie uwierzyli w Niego. [1]

Ukazał swoją chwałę i jego uczniowie uwierzyli w Niego!

Tym oto znakiem Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność. Obficie okazał swoją łaskę, na weselu. Ok 700 litrów wina. Komentatorzy są zgodni to jest nadmiarowe, ale właśnie takie będzie wesele. Niczego nie braknie.

Chwała!!!

Wszystko, co oddycha niech chwali JHWH Ps.150,6

Chwała Jezusowi. Nie nam, nie dla gospodarza. Dla Niego! Te cuda i chwała ma też określony cel ewangelizacyjny. Objawiana Chwała Pana pomaga ludziom się do niego zbliżyć i w niego uwierzyć. Dzięki niej możemy trwać mocni w wierze, przybliżać się do Niego, wielbić go i chwalić oraz głosić wszelkiemu stworzeniu!!!

[1] Wszystkie cytaty Pisma Świętego pochodzą z Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza, Przekład dosłowny z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego z przypisami. Ewangeliczny instytut biblijny Poznań 2019

Link do artykułu : Życie pierwszych chrześcijan

Życiowy spokój.

Link do Biblii online: Biblia Online

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Share this
FacebookXLinkedIn